Başkandan

Mersin Ekonomisinin Lokomotifi İnşaat Sektörüdür

Hasan Engin

Son yıllarda ülkemiz ve Mersin ekonomisinin lokomotifi inşaat sektörüdür. Mersin’ de 5-6 kamu ve özel teşebbüsler ( Liman, Çimsa, Kromsan, Cam Sanayi vb. ) dışında ticareti, ekonomiyi, istihdamı ayakta tutan sektör inşaat sektörüdür. Sektör bunlarla beraber kendi ölçeklerini büyüterek ekonominin değerlerini ve ekonomiye olan katkılarını da arttırmalıdır. Dünya ve ülkemiz ekonomisinde yaşanan gelişmeler, olaylar firmaların iş yapış şekillerini gözden geçirmelerini, yeni strateji ve aksiyon planları oluşturmalarını zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda Mersin inşaat firmalarının orta ve uzun dönemli hedef oluşturması önem arz etmektedir.

Mersinimizin liman kenti olması sebebiyle göçlerle gelen sermaye ticaretimize canlılık kazandırmaktadır. Bunlar geçici fırsatlar olabilir ama esas istihdamı sağlayacak olan büyük devlet yatırımlarıdır. Aksi halde bunlarla genç nüfusu şehrimizde tutabilmek oldukça zor olacaktır. Mersin’ de 40-50 yıl önce yapılan yapılar niteliğini ve depreme dayanıklılığını yitirmiş, kentsel dönüşümün devlet politikası haline gelmesini gerekli kılmıştır. Niteliksiz konutlardan kurtulup daha yaşanabilir, sosyal donatıların olduğu bir kent yaratmaya doğru adım atmalıyız.

Ticaretin daha sağlam temeller oluşturması için bir an önce çek yasasının yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca konut kredisi faiz oranlarının da daha uygun rakamlara düşürülmesi gerekmektedir.

Ekonomik gelişimini sürdüren Türkiye ve Mersin, alt yapı ve kaliteli inşaat yatırımlarını sürdürme zorunluluğundadır. Hızlı nüfus artışından dolayı inşaat konut sektörüne sürekli ihtiyaç duyulmaktadır. Sevgi ve saygılarımla.

 

Hasan ENGİN

Ad Soyad: 

HASAN ENGİN